Woord van de Directeur

Al sinds een aantal jaren is Bureau ICE betrokken bij de verdere professionalisering van de Sociale Vormingsplicht in opdracht van DJJO hier op Curacao. In die hoedanigheid hebben we ook al eerder te maken gehad met mensen die vanuit Sint Maarten, Saba die trainingen van ons hebben gevolgd.

Bureau ICE (zusterbedrijf) is in Nederland specialist op het gebied van toetsing en examinering. Van oudsher doen we erg veel voor de inburgering van allochtonen in Nederland en in het onderwijs waar veel laagopgeleiden en/of allochtonen aan deelnemen. Dit is dus met name de onderkant van het (beroeps)onderwijs. Daarbij komt dat we ons graag profileren als ontwikkelaars van nieuwe vormen van toetsing. Met die ambitie zijn we in Nederland uitgegroeid tot marktleider competentiegericht toetsen en examineren. Tegelijkertijd staan we bekend als specialist op het gebied van taaltoetsing.

Voor de SVP hebben wij de afgelopen jaren daadwerkelijk competentiegerichte examens ontwikkeld, hebben we een voortgangsmonitor ontwikkeld, een portfolio en nu recentelijk een intakeprocedure en een examenmodel, compleet met toetsinstrumenten.

Onze werkwijze is competentiegericht. Daarmee bedoelen we dat we bij de ontwikkeling van procedures en instrumenten altijd zo werken dat we onze eigen competenties weer overdragen op anderen. We ontwikkelen dan ook altijd samen met de direct betrokkenen. Zo hebben we voor de SVP dus instrumenten ontwikkeld samen met docenten in de vorm van een training. Op deze manier hebben we in Nederland ook al honderden examens ontwikkeld voor het mbo (sbo). De Inspectie van het Onderwijs is onder de indruk van ons werk. Opleidingen die met ons samenwerken blijken in de praktijk voor hun examens de goedkeuring te krijgen van de inspectie. behalve examens werken we ook aan de ontwikkeling van instrumenten voor intake en voortgang, trainen we alle bij de examinering betrokken medewerkers en ondersteunen we het management en de docenten bij de daadwerkelijke invoer van competentiegericht onderwijs.

We hebben een eigen diplomeringsstructuur zodat trainingen beloond kunnen worden met heuse diploma's en zodat de diploma's die verstrekken ook staan voor een bepaald kwaliteitsniveau.
We werken lokaal dan ook met lokale trainers die desgewenst en waar nodig door ICE Nederland kunnen worden opgeleid.

Met vriendelijke groeten,

Alwin Maduro
Directeur ICE Caribbean B.V.